Norbase diagram
Arnold Cup, Gausdal, 1990.
Neil R. McDonald (ENG)-Lars Bo Hansen (DEN):1/2-1/2

Et tilfeldig spill fra NorBase.