Tekst

Kunsten: å banke en gammel mann?!

Her er det Hr.Bang som fører de hvite brikkene mot tidligere storspiller Hr.Mathisen. Det kan med riktighet påpekes at Hr.Bang er stor tilhenger av de tvilsomme patenters spill innen sjakkspillets kunst, og det kommer godt frem i fortsettelsen. Å sette to springere på randen mot Hr.Bang kan ikke la seg gjennomføre uten fatale følger; spesielt ikke på en søndag. 1.b4 Sc6 2.d5 Sb8, og her må Hr.Bang nedlegge protest: 3.Sc4 Sc6.  Det truet matt med 4.Sb6#. 4.dxc6 bxc6. Skulle Hr.Mathisen finne på 4...Dxc6 så vinner Hr.Bang en bonde med 5.Dxc6 bxc6 6.Lxa6+

I en sådan stilling burde det være lett for Hr.Mathisen og fremme et remistilbud. Hvis Hr.Bang av forståelige grunner avslår, kan Hr.Mathisen slå ned Hr.Bang slik at Hr.Mathisen vinner på tid. Det er bare et problem med denne løsningsmodellen; vi bruker ikke klokker under søndagssjakken!? 5.Sce5 De6 - Hr.Mathisen var vel redd for 5...dxe5 6.Lxa6+ hvorpå dronningen takker for seg. 6.Dxc6 exd5 7.La6+ Kb8 8.La7+ sånn for moro skyld 8...Kxa7 9.Db7#. Det er lett å si at 2...Sb8 var en graverende feil. Nå har Hr.Bang ikke diskutert stillingen med sin venn Fritz, men påstår at 7 av 4 husmødre vil anbefale 2...Se5 selv om hvit muligens har litt bedre stilling også da.

Til sist vil jeg med dette partiutdraget søke om medlemskap i hawaisjakkens venner?!
Kommentarer (0) Add Comment

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt
 
password
 

busy

Kontonummer SLSL

4202 45 99471