Tekst

Froms Gambit

fromsgambit Når man i sjakk snakker om en gambit, siktes det som regel til at den ene parten i åpningen ofrer en bonde - for hurtig å tilrive seg initiativet. I følgende åpning forærer hvit ikke bare én, men to bønder: 1. e4 e5 2. d4 exd4 3. c3 dxc3 4. Lc4. Denne åpningen brukes mye og kalles Dansk gambit eller Nordisk gambit. Men ifølge stormester Bent Larsen var det den danske sjakkmesteren Severin From (1828 - 1895) som skapte denne åpningen, så kanskje burde den ha vært oppkalt etter ham.

From har imidlertid fått navnet sitt bevart i sjakkhistorien på grunn av et annet bondeoffer, nemlig den såkalte Froms gambit:

1. f4 e5 2. fxe5 d6 3. exd6 Lxd6.

Diagram 2Sort har ingen umiddelbare utsikter til å få tilbake bonden, men har til gjengjeld utviklingsforsprang og fritt spill, noe som bør kompensere for offeret; filosofien bak denne gambiten var således helt i tråd med det romantiske sjakkidealet. Og at åpningen ikke er så helt ufarlig for hvit, ser vi av denne varianten: 1. f4 e5 2. fxe5 d6 3. exd6 Lxd6 4. Sc3?? Dh4+ 5. g3 Dxg3+ 6. hxg3 Lxg3 matt! (Se diagram til høyre)

(Som hvits beste fortsettelse etter tredje trekk regnes visstnok 4. Sf3 g5!? 5. d4 g4 6. Se5 Lxe5 7. dxe5 Dxd1+ 8. Kxd1 med noenlunde like sjanser.) I grunnen er Froms idé både dristig, original og spennende, så den gamle dansken fortjener absolutt den smule udødelighet han nyter i sjakkens univers.

 

Martin Severin Janus From - som hans fulle og hele navn lød - ble på 1860-tallet regnet som Danmarks sterkeste sjakkspiller. Som ung hadde han ifølge dansk Wikipedia "et brændende ønske om at blive digter", og han omgikkes med blant andre H. C. Andersen. Men det er jo ikke alltid vi får oppfylt våre ønsker, hvor brændende de enn måtte være, og From har ikke satt nevneverdige spor etter seg i litteraturen - han huskes i dag utelukkende for sitt lille bidrag til sjakkteorien. (Av yrke var han forresten assistent i fengselsvesenet, og han endte som inspektør ved kvinnefengselet Cristianshavns Straffeanstalt, en post han ble utnevnt til i 1890. I 1891 ble han Ridder af Dannebrog.)

Froms gambit ble kjent gjennom det tyske tidsskriftet Schachzeitung, som i 1862 bragte en omtale av et parti mellom Magnus Oscar Møllerstrøm og From. Møllerstrøm var en av Københavns beste sjakkspillere på denne tiden, men i dette partiet yter han heller svak motstand og blir hurtig massakrert:I vår tid blir Froms gambit fint lite brukt, den anses vel i dag nærmest som en åpningsteoretisk kuriositet. De fleste hvitspillere foretrekker dessuten å takke nei til bondeofferet; i stedet går de over i Kongegambit med 1. f4 e5 2. e4. Men i 1966, mer enn hundre år etter at gambiten ble skapt, gjorde Bent Larsen ære på sin landsmann From ved å benytte åpningen hans i et korrespondanseparti mot den sterke svenske spilleren Sture Nyman. Nyt dette praktpartiet av den store Larsen - og prøv gjerne Froms gambit selv ved anledning!

Kommentarer (1) Add Comment
65
e4
skrevet av Thor Arne Wullum den 05. mai. 2009

3.e4 istedenfor exd6 er en mulighet!
Rapporter
stem ned
stem opp


Stemmer: +0

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt
 
password
 

busy

Kontonummer SLSL

4202 45 99471