Tekst

Sjakklubber

Kontonummer SLSL

4202 45 99471